top of page

Exhibition participating artists

Award/Selected

​Posted images of winning works from the 9th Dynamic Contemporary Artists Exhibition.

Click here for purchases and inquiries about the winning works.

カンカク 入場無料.jpg

Sensory Exhibition #1
・Art for the New Era ・
at Fukuoka Asian Art Museum 7F

​2023.8/31-9/5

[Award]

■ Grand Prize: Nana
■ Excellence Award: Saori Oka DAMARU Masami Hayashi

Kankaku Award: Takashi Ito, Hideko Tajima, Yasuhiro Terashima, Liu Ten, Kaoru Shibahara, Temu, Herocca, Hatsue Inoue, Kosone Miko
■ VisitorsPopularity vote 1st prize
cube
■ Rookie of the Year Award
Tetsutaka Suwa
■ 410gallery Award
comic9
■Special Prize: Kenjo Kunshin, tomoComoCo, Nagai Land, Keiko Cali
Popular vote 1st prize for the work you want to decorate your room
HIKARU

 

​ [Selected]

​ Mayu Yadoku, Hatsue Inoue, takayuki ochiishi, Daisuke Ushijima, Grit Litch, Haruko, Taigi Takumi, Ai Masayuki, Ritsu, Herocca, Saori Oka, DAMARU, Jinsui, Kanadeu, Kenshin Kenjo, Go Kihara, mosekijin, Miko Koonee, Kaoru Kinoshita, Nana, Fumika, Kaoru Shibahara, TAKUTO, imo_nori_art・Jean Binna ・Shunta Sato ・TAKUTO ・Maya Mekira ・Yasuhiro Terashima ・haako☆star ・Honami Tsuruzaki ・comic9 ・Shin Hozumi ・yukka ・Akihiro Takahashi ・Masashi Tsurusaki Land Nagai, Sachi Himeyama, Canaco, Naoki Nagashima, Hideki Nawate, NISIBUN, Tetsuji Nabeshima, Tosetsu Nagami, Toshihiro Nagami, Sakugetsu, Yoko. KAORI, KEIKO CALI, Masami Hayashi, HIKARU, Takashi Fujino, Liu Ten, Sakana, Mamoru Matsuno, Masahiko Moritomo, Emi Mukai, Psychedelic☆Haku, Akihiko Mihara, Yukihiro Murai, EBISU Kitacho, taeko.motoshima, Furu Ido, Eri Matsuo, Miyagawa Yume, Yasuhara Hirotaka, Rainwater, tomoComoCo, Matsumoto Amika, Ryuden, Lee kooha, ayakalira

【入賞作品】

躍動11 トップ画像.jpg

​The 10th Dynamic Contemporary Artists Exhibition
at The National Art Center, Tokyo

​2022.12/1-12/11